arrow-left arrow-right ctaemail info language like place send services tel user zoom

Q.I.P. s.r.o.
Sokolova 696/32
619 00 Brno

Zákaznická linka
+420 543 250 835
Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.

Česky

NAPIŠTE NÁM

Žíhání

Žíhání je proces s pomalým ohřevem, dlouhodobější výdrží na zvolené teplotě a pomalým chladnutím součástí v peci nebo na vzduch.

Žíhání se rozdělujeme na více druhů:

1. Na snížení vlastní napjatosti (pnutí)
Výsledkem tohoto procesu je u svařenců omezení náchylnosti na únavu ve svarech, u odlitků a výkovků omezení deformací při obrábění a provozu. Provádí se obvykle v rozmezí teplot 550°C až 580°C.

2. Rekrystalizační
Výsledkem tohoto procesu je obnovení plasticity u materiálů tvářených za studena. Používá se pro běžné oceli, v rozsahu teplot 580°C až 650°C.

3. Naměkko
Výsledkem tohoto procesu je snížení pevnosti a zlepšení obrobitelnosti a plasticity. Používá se pro běžné oceli, v rozsahu teplot 650°C až 750°C.

4. Normalizační
Výsledkem tohoto procesu je zrovnoměrnění struktury a omezení sklonu k deformacím při následných technologických operacích. Používá se pro běžné oceli, v rozsahu teplot 800°C až 950°C.

Uvedené druhy žíhání se provádějí na vzduchu nebo v ochranné atmosféře.
Tyto procesy provádíme v komorových nebo vozových vzduchových pecích nebo v komorových pecích s ochrannou atmosférou.

Normalizační žíhání > Další informace