arrow-left arrow-right ctaemail info language like place send services tel user zoom

Q.I.P. s.r.o.
Sokolova 696/32
619 00 Brno

Zákaznická linka
+420 543 250 835
Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.

Česky

NAPIŠTE NÁM

Technologická zařízení

  • on-line režim monitorovacího systému technologických operací
  • elektronická archivace parametrů tepelného zpracování
  • doložení průběhů provedených procesů tepelného zpracování

Zpracování v řízené ochr. atmosféře na souboru víceúčelových komorových pecí.

Cementace a nitrocementace
Kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji,
Popouštění - nízko a vysokoteplotní
Žíhání - rekrystalizační, na snížení vnitřního pnutí, na měkko, normalizační

Provádí se na souboru víceúčelových komorových pecí IPSEN s rozměrem vsázky 400 x 600 x 900 mm, s plně programovatelným automatickým režimem činnosti a regulací uhlíkového potenciálu atmosféry pomocí kyslíkové sondy.
Vhodné pro náročnou, malosériovou i velkosériovou výrobu.

Zpracování v řízené ochranné atmosféře v šachtových pecích

Cementace
Kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji,
Popouštění - nízko a vysokoteplotní
Žíhání - rekrystalizační, na snížení vnitřního pnutí, na měkko, normalizační


Provádí se na souboru šachtových pecí s rozměrem vsázky Ø 700 mm x 2000 mm (max. 900 kg/vs.) s kalení do oleje.
Vhodné zvláště pro dlouhé rotační součásti, kusovou i sériovou výrobu.

Zpracování v šachtových pecích - Nitridace


Nitridace v plynu
Vytvoření velmi tvrdých povrchových vrstev
Antikorozní nitridace


Provádí se na souboru šachtových pecí s rozměrem vsázky Ø 700 mm x 2000 mm
(max. 900 kg/vs.)

Zpracování v solných lázních

Kalení a žíhání s ohřevem v solné lázni do teploty 950 °C
Termální kalení do solné lázně AS 140 v rozsahu teplot 160 °C - 180 °C
Izotermické kalení a zušlechťování v solné lázni až do teploty 450 °C pro ocel, litinu a ADI
Popouštění v solné lázni do 450 °C

Maximální pracovní rozměr zařízení 600 x 500 x 750 mm. Ohřev v netoxické solné lázni (K750). Kalení do solné lázně AS 140, oleje nebo vody.
Vhodné pro tvarově náročné díly s rizikem vzniku deformací po tepelném zpracování. Kusová i sériová výroba

Zpracování ve vzduchových pecích

Kalení a zušlechťování s ochlazováním do oleje a vody, nízko a vysokoteplotní popouštění, žíhání.
Tepelné zpracování se provádí na souboru komorových pecí
(rozměr vsázky 600 x 500 x 1000 mm) a ve vozové peci (rozměr vsázky 2000 x 1000 x 550 mm).

Tepelné zpracování Al-slitin

Rozpouštěcí žíhání a vytvrzování
Provádí se na souboru šachtových popouštěcích pecí (rozměr vsázky Ø 700 x 1000 mm) a nízkoteplotních popouštěcích pecích pro vytvrzování Al-slitin (rozměr vsázky 1500 x 1200 x 600 mm).


Vysokofrekvenční kalení

VF povrchové kalení rotačních součástí je prováděno indukčním ohřevem s ochlazováním vodou s hloubkou prokalené vrstvy od 0,5-2,0 mm. Rozměr kaleného dílu max. Ø 420 mm s upínací délkou max. 500 mm (tvar, velikost dílů a zejména tvar a parametry kalené plochy je třeba předem konzultovat).
Dále provádíme i vysokofrekvenční kalení drobných součástí z ruky.

Středofrekvenční kalení

SF povrchové kalení rotačních součástí je prováděno indukčním ohřevem s ochlazováním vodou na moderním CNC zařízením s hloubkou prokalené vrstvy od 2,0-8,0 mm. Rozměr kaleného dílu max. Ø 200 mm s upínací délkou max. 2100 mm, s délkou kalené oblasti max. 1900 mm (tvar, velikost dílů a zejména tvar a parametry kalené plochy je třeba předem konzultovat).

DALŠÍ OPERACE SOUVISEJÍCÍ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM

Rovnání
Provádíme rovnání dílů různých typů a tvarů za studena i za tepla.
Rovnání se provádí pomocí vřetenových a hydraulických lisů (i za tepla) nebo ručním naklepáním povrchových vláken dílu. Provádíme též rovnání plamenem.

Tryskání
Provádíme ruční i strojní tryskání.

Technická podpora
Technologický vývoj, analýzy a expertízy, materiálové rozbory, materiálové a technologické poradenství (tepelné zpracování kovů), mechanické zkoušky a defektoskopie ve spolupráci s VUT v Brně - Ústavem materiálového inženýrství.

Svozová služba
Doprava zboží ke zpracování dle požadavku od zákazníka a zpět .


Výstupní kontrola kvality
Kvalita po tepelném zpracování dílů je ověřována. K dispozici jsou tvrdoměry pro všechny základní metody měření tvrdosti, včetně mobilního tvrdoměru pro měření na rozměrných a tvarově komplikovaných součástech. Přístroje podléhají pravidelnému ověřování.

Výsledky prováděných kontrol jsou doloženy Osvědčením o kvalitě, na přání zákazníka i dalšími dokumenty (měrný protokol, průběhy tvrdostí, teplotní diagramy apod.).