Doprava zakázek

V případě dohody se zákazníkem zajišťuje společnost dopravu zakázek vlastním vozidlem formou svozové služby.

Svozová služba je zajišťována vozidlem:NISSAN CABSTAR 35.14 HD (NOSTOST DO 2200 kg)


Projekt ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VE SPOLEČNOSTI Q. I. P. s. r. o.
je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
– podprogram Úspory energie, IV. Výzva – Více informací