Technologická zařízení

  • on-line režim monitorovacího systému technologických operací
  • elektronická archivace parametrů tepelného zpracování
  • doložení průběhů provedených procesů tepelného zpracování

Zpracování v řízené ochranné atmosféře na souboru víceúčelových komorových pecí.

Cementace a nitrocementace
Kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji,
Popouštění - nízko a vysokoteplotní
Žíhání - rekrystalizační, na snížení vnitřního pnutí, na měkko, normalizační

Provádí se na souboru víceúčelových komorových pecí IPSEN s rozměrem vsázky 400 x 600 x 900 mm, s plně programovatelným automatickým režimem činnosti a regulací uhlíkového potenciálu atmosféry pomocí kyslíkové sondy.
Vhodné pro náročnou, malosériovou i velkosériovou výrobu.


Zpracování v řízené ochranné atmosféře v šachtových pecích

Cementace
Kalení a zušlechťování s ochlazováním v oleji,
Popouštění - nízko a vysokoteplotní
Žíhání - rekrystalizační, na snížení vnitřního pnutí, na měkko, normalizační

Provádí se na souboru šachtových pecí s rozměrem vsázky Ø 700 mm x 2000 mm (max. 900 kg/vs.) s kalení do oleje.
Vhodné zvláště pro dlouhé rotační součásti, kusovou i sériovou výrobu.


Zpracování v šachtových pecích - Nitridace

Nitridace v plynu
Vytvoření velmi tvrdých povrchových vrstev
Antikorozní nitridace

Provádí se na souboru šachtových pecí s rozměrem vsázky Ø 700 mm x 2000 mm
(max. 900 kg/vs.)


Zpracování v solných lázních

Kalení a žíhání s ohřevem v solné lázni do teploty 950 °C
Termální kalení do solné lázně AS 140 v rozsahu teplot 160 °C - 180 °C
Izotermické kalení a zušlechťování v solné lázni až do teploty 450 °C pro ocel, litinu a ADI
Popouštění v solné lázni do 450 °C

Maximální pracovní rozměr zařízení 600 x 500 x 750mm. Ohřev v netoxické solné lázni
(K750). Kalení do solné lázně AS 140, oleje nebo vody.
Vhodné pro tvarově náročné díly s rizikem vzniku deformací po tepelném zpracování.
Kusová i sériová výroba


Zpracování ve vzduchových pecích

Kalení a zušlechťování s ochlazováním do oleje a vody, nízko a vysokoteplotní popouštění, žíhání.
Tepelné zpracování se provádí na souboru komorových pecí
(rozměr vsázky 600 x 500 x 1000 mm) a ve vozové peci (rozměr vsázky 2000 x 1000 x 550 mm).


Tepelné zpracování Al-slitin

Rozpouštěcí žíhání a vytvrzování
Provádí se na souboru šachtových popouštěcích pecí (rozměr vsázky Ø 700 x 1000 mm) a nízkoteplotních popouštěcích pecích pro vytvrzování Al-slitin (rozměr vsázky 1500 x 1200 x 600 mm).Vysokofrekvenční kalení

VF povrchové kalení rotačních součástí je prováděno indukčním ohřevem s ochlazováním vodou s hloubkou prokalené vrstvy od 0,5-2,0 mm. Rozměr kaleného dílu max. Ø 420 mm s upínací délkou max. 500 mm (tvar, velikost dílů a zejména tvar a parametry kalené plochy je třeba předem konzultovat).
Dále provádíme i vysokofrekvenční kalení drobných součástí z ruky.


Středofrekvenční kalení

SF povrchové kalení rotačních součástí je prováděno indukčním ohřevem s ochlazováním vodou na moderním CNC zařízením s hloubkou prokalené vrstvy od 2,0-8,0 mm. Rozměr kaleného dílu max. 200 mm s upínací délkou max. 2100 mm, s délkou kalené oblasti max. 1900 mm (tvar, velikost dílů a zejména tvar a parametry kalené plochy je třeba předem konzultovat).

DALŠÍ OPERACE SOUVISEJÍCÍ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM

Rovnání

Provádíme rovnání dílů různých typů a tvarů za studena i za tepla.
Rovnání se provádí pomocí vřetenových a hydraulických lisů (i za tepla) nebo ručním naklepáním povrchových vláken dílu. Provádíme též rovnání plamenem.


Tryskání

Provádíme ruční i strojní tryskání.


Technická podpora

Technologický vývoj, analýzy a expertízy, materiálové rozbory, materiálové a technologické poradenství (tepelné zpracování kovů), mechanické zkoušky a defektoskopie ve spolupráci s VUT v Brně-Ústavem materiálového inženýrství.


Svozová služba

Doprava zboží ke zpracování dle požadavku od zákazníka a zpět .


Výstupní kontrola kvality

Kvalita po tepelném zpracování dílů je ověřována. K dispozici jsou tvrdoměry pro všechny základní metody měření tvrdosti, včetně mobilního tvrdoměru pro měření na rozměrných a tvarově komplikovaných součástech. Přístroje podléhají pravidelnému ověřování.
Výsledky prováděných kontrol jsou doloženy Osvědčením o kvalitě, na přání zákazníka i dalšími dokumenty (měrný protokol, průběhy tvrdostí, teplotní diagramy apod.).


Projekt ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VE SPOLEČNOSTI Q. I. P. s. r. o.
je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
– podprogram Úspory energie, IV. Výzva – Více informací