arrow-left arrow-right ctaemail info language like place send services tel user zoom

Q.I.P. s.r.o.
Sokolova 696/32
619 00 Brno

Zákaznická linka
+420 543 250 835
Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.

Česky

NAPIŠTE NÁM

Energetická optimalizace

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VE SPOLEČNOSTI Q. I. P. s. r. o.

Číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014541
Výše dotace: 3 097 969 Kč
Doba realizace projektu: 9 / 2018 -12 / 2022

Předmětem předkládaného projektu je realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním provozu společnosti Q. I. P. s. r. o., který se primárně zaměřuje na tepelné zpracování kovů. Uvedený proces, při kterém dochází ke změně struktury materiálů, je charakteristický především svou vysokou energetickou náročností.

Firma se proto rozhodla pro realizaci energeticky úsporných řešení spočívající v podstatné modernizaci všech pecí, dosazením zcela nových regulačních a řídících prvků a především instalaci moderního systému softwarového řízení. V souvislosti s realizací předkládaného projektu dojde rovněž k výměně stávajícího osvětlení za moderní LED technologii. Cílem je konečné úspora energií o 1556,12 GJ / rok s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, IV. Výzva