Certifikace

Prohlášení o politice kvality
Q. I. P. s. r. o. je organizace poskytující produkty a služby v oblasti tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů.

Vrcholové vedení vytvořilo, zavedlo a neustále udržuje postupy vhodné pro účely a kontext se strategickým zaměřením organizace, zavazuje se k operativním reakcím na příslušné požadavky zákazníků zejména řešením rizik a příležitostí, které ovlivní shodu produktů a služeb a neustále tak bude zvyšovat spokojenost zákazníků. Vrcholové vedení bude tímto zaměřením trvale prokazovat svou vůdčí roli a závazky a bude trvale určovat, chápat a neustále plnit požadavky zákonů a předpisů.

Povedeme organizaci k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující odborné úrovni a kvalitě, která naše zákazníky vždy uspokojí. K naplnění stanovené politiky kvality se zavazujeme neustále zlepšovat systém managementu kvality. Politiku kvality se zavazujeme udržovat jako dostupnou a neustále udržovanou aktuální dokumentovanou informaci. Politiku kvality budeme neustále komunikovat se zaměstnanci organizace a relevantními zainteresovanými stranami s cílem jejího pochopení a aplikace plnění požadavků.stáhnout v PDF zde
stáhnout v PDF zde


Projekt ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VE SPOLEČNOSTI Q. I. P. s. r. o.
je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
– podprogram Úspory energie, IV. Výzva – Více informací